Kvalitet

 

Regulatory Plus tilbyder bl. a. følgende indenfor kvalitet:

  • Implementering og opdatering af kvalitetssystem
  • Planlægning, udførelse og rapportering samt opfølgning af GMP og GDP audits
  • Afvigelseshåndtering, herunder Root Cause Analysis og CAPA
  • Reklamationsbehandling samt kundebesvarelser
  • Som bemyndiget Person (QP)
  • Håndtering af licenser til import og eksport af euforiserende stoffer samt årsregnskab heraf